U bent hier

Waordebook: Van "paaien" tot "purper"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

paaien
moeke | moeke-moekde-gemoek
paal
paol | paol-päöl-päölke
paar
stel
paard
hiep | hiep-hiepe-hiepke
paard
paerd | paerd-paerd-paerdje
paardenbloem
paerdsbloom | paerdsbloom / stoebe
paardentuig
geschier
paardenvijg
paerdskeutel
paasei
paosei | paosei-paoseier-paoseike
pad ( soort kikker )
ped | ped-pedde-pedje
pad ( te lopen )
paad | paad-pajer-paedje
pak slaag
zwens
pakken
kriege | kriege-kreeg-gekrege
paleis
pelie~s
paling
paoling
palissade
pallesaot
pannenlap
tieske
pantoffel
sloef | sloef-sloefe-sluufke / petoefel-petoefels-petufelke
papegaai
pappegei
papier
pepeer
papieren zak
täöt | täöt-täöte-täötje
paradijs
paredie~s
paraplu
parepluuj
particulier
partekeleer
partij
partie | partie-partieë-partieke
Pasen
Paose
passeren ( laten )
langslaote | langslaote- leet langs - langsgelaote
pastoor
pestoeër | pestoeër-pestoeërs-pestuuerke
pastoorsmeid
pestoeërsmaag
patrijs
petrie~s
patronaat
patternaat
pech
meläör
Peel
Pie~l
peer
paer | paer-paere-paerke
pees
paes | paes-paeze-paeske
peetoom
paeter
peettante
gäöl | gäöl / maeter
peinzen
prakkedinke | prakkedinke-prakkedach-geprakkedink
pek
ter
pekel
paekel
peluw
beddepölf
penalty
penantie
penningmeester
penningmeister | penningmeister / penningefoekser
pensionaat
pensjenaat
peper
paeper
peperkoek
paeperkook | paeperkook-paeperkeuk-paeperkukske
perceel
percie~l | percie~l / plak
personeel
persenie~l
persoon
persoeën | persoeën-persoeëne-persuuenke
persoonlijk
persuuenlik
perzik
pierks | pierks-pierkse-pierkske
pesten
joedasse | joedasse-joedasde-gejoedas / transjenere-transjeneerde-getransjeneerd
pet
kieps | kieps-kiepse-kiepske
petekind
paetekind
peterselie
pittersillie
peuter
drubelke
pezen
paeze | paeze-paesde-gepaes
piano
kiedelkemoot
pienter
klook | klook-kloker-klookste
pijl
piel | piel-piele-pielke
pijler
pieler
pijn
pien
pijp
pie~p
pijp
uuem
pijp ( korte )
neuswermer
pijpenkrul
pie~pekrol | pie~pekrol - pie~pekrolle - pie~pekrölke
pijpensteel
pie~peroor | pie~peroor - pie~pereure - pie~pereurke
pikdonker
stikkeduuster | stikkeduuster / zakkeduuster
pimpelen
träöte | träötde-geträöt
pinda
aolieneutje
pindakaas
pindakieës
pioenroos
balroeës
pissebed
kelderrat
plaag
plaog
plaatsvervanger
ramplesant
plafond
plefón | plefón-plefóns-plefunke
plagen
netse | netsde-genets
plagen
plaoge | plaoge-plaogde-geplaog / netse-netsde-genets
plakken
plekke | plekke-plekde-geplek
plakkerig
plekkerig
plakplaatje
plekprintje
plaksel
pleksel
plamuur
plemeur
plank
breet | breet-breter-breetje
plantenscheut
deef
plassen
pienkele | pienkele-pienkelde-gepienkeld
platzak
keps
plavuis
plevuu~s
pleister
plaoster
plezier
plezeer | plezeer / joeks
plezier
spas
plezierig uitgaan
joetse | joetse-joetsde-gejoets / jatse-jatsde-gejats
ploeg
ploog | ploog-ploge-pluugske
ploegen
ploge | ploge-ploogde-geploog
ploeteren
kraoze | kraoze-kraosde-gekraos / plare-plaarde-geplaard
plooi
ploeëj | ploeëj-ploeëje-pluuejke
plotseling
kladderdaats | kladderdaats / inens
pluim
pluum | pluum-plume-pluumke
pluizen
plu~ze | pluu~sde-gepluu~s
plukken
plökke | plökke-plökde-geplök / aafdoon-deej aaf-aafgedaon
plusfour
smoekelbóks
pochetje
lefdukske
poeder
poejer
poel
pool | pool-pole-peulke
poepen
aafgaon | aafgaon-ging aaf-aafgegaon / flossen-flosde-geflos (dun poepen)
pofbroek
poefbòks
pofmouw
poefmouw
pokdalige neus
braomeleneus | braomeleneuze-braomeleneuske
politie
pliesie | pliesie / wout
politiebureau
woutekiet
pollepel
schöplaepel
pomp
pómp | pómp-pómpe-pumpke
pompoen
poe~pappel | poe~pappel - poe~pappels - poe~peppelke / prónkappel-prónkappels-prónkeppelke
pook
räökelie~zer
poort
paort | paort-paorte-päörtje
poot
poeët | poeët-puuet-puuetje
pootaardappel
päöter
portaal
portaol
portie
klats
postduif
reisdoe~f | reisdoe~f - reisdoe~ve - reisduufke
poten
paote | paote-paotde-gepaot
potkacheltje
duvelke
potlood
potloeëd | potloeëd-potluuej-potluuedje
potloodventer
neksfieter
praal
praol
praat
proat | proat-präötje / kal
praatjesmaker
groeëtmoel | groeëtmoel / moe~lejan / moe~lemaeker
praatjesmaker
moelejan | moelejanne
prakje
brats
prakken
brazzele | brazzele-brazzelde-gebrazzeld
pralen
prónke | prónke-prónkde-geprónk
praten
praote | praote-praotde-gepraot / klasjenere-klasjeneerde-geklasjeneerd
precies
persie~s | persie~s / genau
preek
praek
preekstoel
praekstool | praekstool-praeksteul
prent
print | print-printe-printje
prentenboek
printebook
presentatie
prissentasie
pret
jen | (Hebreeuws)
priem
preem
priester
prieëmer | prieëmer-prieëmers-prieëmerke
prijs
prie~s | prie~s - prie~ze - prieske
prijzen
bestute | bestute - bestuu~tde - bestuu~d / paerdskeutele-paerdskeutelde-gepaerdskeuteld
prikkeldraad
pindraod
proberen
perbere | perbere-perbeerde-geperbeerd
processie
percessie
proeven
preuve | preuve-preufde-gepreuf
profeet
perfieët
professor
perfesser
proficiat
perfitsia
provoceren
staoke | staoke-staokde-gestaok
pruik
pruuk | pruuk-pruke-pruukske
pruim
proem | proem-proeme-pruumke
pruimenvlaai
proemeflaaj
pruimtabak
proemtebak
prul
knómmel | knómmel-knómmels-knummelke
prutsen
fiespernölle | fiespernölle-fiespernölde-gefiespernöld / fioeële-fioeëlde-gefioeëld /foddele-foddelde-gefoddeld / kloeëte-kloeëtde-gekloeët / knómmele-knómmelde-geknómmeld
puber
herfshaan | herfshaan-herfshane-herfshaenke
pudding
bodding
puist
poe~s | poe~s - puus - puuske / broebel-broebels-brubelke
pukkel
broebel | broebel-broebels-brubelke
punt
tómp | tómp-tump-tumpke
purper
pörper