U bent hier

Werkwäörd

 

Tilde : De tilde ( ~ ) guuef aan det 'n waord 'ne verlengde klank haet. Beej 't schrieve laote weej de tilde weg.

 

 

Werkwaord

Vervoeging teageswaordige tie~d

Vervoeging verleje tie~d

Voltoeëjd deilwaord

Nederlands

ik

dich

hae

weej

ik

dich

hae

weej

 

bederven

bederf

bedörfs

bedörf

bederve

bedorf

bedorfs

bedorf

bedorve

bedorve

bedriegen

bedreeg

bedruugs

bedruug

bedrege

bedroog

bedroogs

bedroog

bedroge

bedraoge

beginnen

begin

begins

begint

beginne

begós

begós

begós

begóste

begónne

bevelen

bevael

bevaels

bevaelt

bevaele

bevool

bevools

bevool

bevole

bevaole

bidden

baej

baejs

baejt

baeje

baejde

baejsde

baejde

baejde

gebaejd

bijten

bie~t

biets

biet

bie~te

beet

beets

beet

bete

gebete

blazen

blaos

bluues

bluues

blaoze

bloos

bloos

bloos

bloze

geblaoze

blijven

blie~f

bliefs

blief

blie~ve

bleef

bleefs

bleef

bleve

gebleve

bloeden

blooj

bloojs

bloojt

bloje

bloojde

bloojsde

bloojde

bloojde

gebloojd

breken

braek

briks

brik

braeke

brook

brooks

brook

broke

gebraoke

brengen

bring

brings

bringk

bringe

brach

brachs

brach

brachte

gebrach

buigen

buig

buigs

buig

buige

boog

boogs

boog

boge

gebaoge

denken

dink

dinks

dink

dinke

dach

dachs

dach

dachte

gedach

doen

doon

duis

duit

doon

deej

deejs

deej

deje

gedaon

draaien

drei

dreis

dreit

dreie

dreide

dreisde

dreide

dreide

gedreid

dragen

draag

druuegs

druueg

drage

droog

droogs

droog

droge

gedrage

drinken

drink

drinks

drink

drinke

drónk

drónks

drónk

drónke

gedrónke

drogen

druueg

druuegs

druueg

druuege

druuegde

druuegsde

druuegde

druuegde

gedruueg

dromen

druim

druims

druimp

druime

druimde

druimsde

druimde

druimde

gedruimp

durven

dörf

dörfs

dörf

dörve

dörfde

dörfse

dörfde

dörfde

gedörf

eten

aet

its

it

aete

oot

oots

oot

ote

gegaete

fluiten

fluit

flöts

flöt

fluite

floot

floots

floot

flote

geflaote

gaan

gaon

geis

geit

gaon

ging

gings

ging

ginge

gegaon

geeuwen

gaap

gaaps

gaap

gape

gaapde

gaapsde

gaapde

gaapde

gegaap

genieten

geneet

geneets

geneet

genete

genoot

genoots

genoot

genote

genaote

geven

gaef

guuefs

guuef

gaeve

goof

goofs

goof

gove

gegaeve

gieten

geet

guuts

guut

gete

goot

goots

goot

gote

gegaote

grijpen

grie~p

grieps

griep

grie~pe

greep

greeps

greep

grepe

gegrepe

hangen

hang

hings

hingk

hange

hóng

hóngs

hóng

hónge

gehange

hebben

heb

haes

haet

hebbe

had

hads

had

hadde

gehad

helpen

help

hölps

hölp

helpe

heelp

heelps

heelp

heelpe

geholpe

heten

heit

hits

hit

heite

hoot

hoots

hoot

hote

geheite

horen

huur

huurs

huurt

hure

hoort

hoors

hoort

hoorte

gehuurd

houden

hald

hels

helt

halde

heel

heels

heel

hele

gehalde

jagen

jaag

juuegs

juueg

jage

joog

joogs

joog

joge

gejaag

kennen

kin

kins

kint

kinne

kinde

kinsde

kinde

kinde

gekind

kiezen

kees

kees

kees

keze

koos

koos

koos

koze

gekaoze

klimmen

klum

klums

klump

klumme

klóm

klóms

klóm

klómme

geklómme

komen

kóm

kumps

kump

kómme

kwaam

kwaams

kwaam

kwame

gekómme

kopen

koup

köps

köp

koupe

koch

kochs

koch

kochte

gekoch

krijgen

krie~g

kriegs

krieg

krie~ge

kreeg

kreegs

kreeg

krege

gekrege

kruipen

kroe~p

kruups

kruup

kroe~pe

kroop

kroops

kroop

krope

gekraope

kunnen

kin

kins

kint

kinne

kós

kós

kós

kóste

gekós

laden

laaj

laajs

laajt

laje

laajde

laajsde

laajde

laajde

gelaje

laten

laot

luuets

luuet

laote

leet

leets

leet

lete

gelaote

leggen

leg

lees

leet

legge

loog

loogs

loog

loge

gelag

lenen

lieën

lieëns

lieënt

lieëne

lieënde

lieënsde

lieënde

lieënde

gelieënd

liegen

leeg

luugs

luug

lege

loog

loogs

loog

loge

gelaoge

liggen

lig

lees

leet

ligge

loog

loogs

loog

loge

gelaege

lijden

liej

liets

liet

lieje

leej

leejs

leej

leje

geleje

schieten

scheet

schuuts

schuut

schete

schoot

schoots

schoot

schote

geschaote

schuiven

schuuf

schuufs

schuuf

schuve

schoof

schoofs

schoof

schove

geschaove

slaan

slaon

sleis

sleit

slaon

sloog

sloogs

sloog

sloge

geslage

slapen

slaop

sluueps

sluuep

slaope

sleep

sleeps

sleep

slepe

geslaope

snuiven

snoe~f

snoe~fs

snoe~f

snoe~ve

snoe~fde

snoe~fsde

snoe~fde

snoe~fde

gesnoe~f

staan

staon

steis

steit

staon

stónd

stónds

stónd

stónde

gestaon

stinken

stink

stinks

stink

stinke

stónk

stónks

stónk

stónke

gestónke

stoten

stoeët

stoeëts

stoeët

stoeëte

stoeëtde

stoeëtsde

stoeëtde

stoeëtde

gestoeëte

straffen

straf

strafs

straf

straffe

strafde

strafsde

strafde

strafde

gestraf

treden

traej

traejs

traejt

traeje

trooj

troojs

trooj

troje

getraoje

treffen

tref

trefs

tref

treffe

trof

trofd

trof

troffe

getroffe

trekken

trek

treks

trek

trekke

trok

troks

trok

trokke

grtrokke

vallen

val

vels

velt

valle

veel

veels

veel

vele

gevalle

vegen

vaeg

vaegs

vaeg

vaege

vaegde

vaegsde

vaegde

vaegde

gevaeg

verliezen

verleer

verluus

verluus

verlere

verloor

verloors

verloor

verlore

verlaore

vliegen

vleeg

vluugs

vluug

vlege

vloog

vloogs

vloog

vloge

gevlaoge

vouwen

vaaj

vaajs

vaajt

vaje

vaajde

vaajsde

vaajde

vaajde

gevaajd

vragen

vraog

vruuegs

vruueg

vraoge

vroog

vroogs

vroog

vroge

gevraog

wegen

waeg

wuuegs

wuueg

waege

woog

woogs

woog

woge

gewaoge

weten

weit

wets

wet

weite

wis

wis

wis

wiste

geweite

worden

waer

wuurs

wuurt

waere

woort

woors

woort

woorte

gewaore

zeggen

zeg

zaes

zaet

zegge

zag

zags

zag

zagte

gezag

zetten

zet

zets

zet

zette

zoot

zoots

zoot

zote

gezatte

zien

zeen

zuus

zuut

zeen

zoog

zoogs

zoog

zoge

gezeen

zitten

zit

zits

zit

zitte

zoot

zoots

zoot

zote

gezaete

zijn

bin

bis

is

zien

waas

waas

waas

ware

gewaes

zoeken

zeuk

zuks

zuk

zeuke

zóch

zóchs

zóch

zóchte

gezóch

zullen

zal

zals

zal

zulle

zoel

zoels

zoel

zoele