U bent hier

Nietsbreef September 2021

 September 2021           

Beste leje en dónneteurs,’ne Nietsbreef um óg op de huuegte te halde wao Veldeke Venlo mei bezig is.

 1. Niej bestuurslid.

Weej hebbe binne ’t bestuur ’n aspirant bestuurslid meuge verwelkómme ’t Betref d’n hier Jacques van Daelen. Jacques haet noow nog gen takepakket toegeweze gekrege, maar det zal op korte termien waal gaon gebeure. De iers volgende Algemeine Lejevergadering zal hae aan óg veurgesteld waere en kinne de leje um al dan neet in ’t bestuur stumme..

 1. Redactie Kroedwis.

Nao jaore trouwe deens hebbe Ine Bleijs en Ton in ’t Zandt aafscheid genaome van de redactie van de Kroedwis. Zeej zien door de redactie op ’n gepasde wies veur eur trouwe deens in ’t zunke gezatte en bedank. De redactie is daonao aangevöld mit ’n niej redactielid, en det is d’n hier Wiel Maassen. Wie geej weit is Wiel ouk bestuurslid, heejdoor is de lien tösse Kroedwisredactie en bestuur ’n ind korter gewaore waat neteurlik prettig kin werke.

 1. Web-site van Veldeke Venlo

De web-site van Veldeke Venlo waas nuuedig aan verniejing toe. Dao is hard aan gewerk, en noow is ’t bijna zoeë wied det dae nieje website de lóch in kin gaon. Nog efkes wachte en dan is ’t zoeë wiet.( kint geej lekker niesgierig waere)

 1. Jubileum jaor 2022.

In 2022 besteit Veldeke Venlo 75 jaor. ’t Bestuur is al ’nen tied bezig um in det jaor ( as Corona gen root in ’t aete goeëit) ’n aantal activiteite te organisere die det jubileumjaor glans gaon gaeve. As bestuur kinne weej ós aevel veurstelle det ouk beej de leje van ós vereiniging ideeë laeve um dit jubileumjaor glans te gaeve.  Dees ideeë zien neteurlik welkóm, maar dao beej mót aangeteikend waere det weej as bestuur waal ’n selectie gaon make welke ideeë passend zien en oetgeveurd kinne waere.Waat dan die oetveuring van zó’n idee aangeit, dao zal ’t bestuur dan mit de leverancier van ’t idee in gesprek gaon wie det idee oet te veure. As bestuur kinne weej det neet allemaol, dao hebbe weej dan óg hölp ( in elk geval van daegene dae det idee haet geopperd) beej nuuedig. Óg idee mit ’n oetveuringsplan kint geej inlevere via ’ne mail aan ós sikkertariaat. 

 1. ’t Bestuur van Veldeke Krink Venlo.

Wie weej óg al ierder hebbe laote weite kriege weej as bestuur op korte termien te make mit ‘ne gas mutaties Mit andere wäörd, weej gaon aafscheid neme van ’n paar bestuursleje, en zien dan ouk opzeuk nao minse geïnteresseerd in ós taal en cultuur um ’t bestuur van Veldeke Krink Venlo te kómme versterke. Weit geej emes in óg umgaeving, en det meuge bes jóngere minse zien ( gaer zelfs) die geïnteresseerd zien in ós taal en cultuur en die tied en goesting hebbe um ós bestuur te versterke, laot die minse dan via ós sikkertariaat kóntak mit ós opneme.

 1. Faatsejury:

Idder jaor mit Vastelaovend doon weej as Veldeke Venlo de Faatse in d’n optóch van Blierick en Venlo jurere. De winnende faatse krieg dan ’n sjiek beeldje oetgereik.Weej zien noow opzeuk nao minse die ’t leuk zoele vinde um as faatsejury beej dees optochte te wille fungere. Det is bes kwant um te doon umdet:

 • De druuegs beej aan ’n flink stök volkscultuur

 • De maks kinnis mit ’t dreejspan van Jocus en de Wortelepin

 • De kriegs ’ne kiek achter de scherme van ’t jurere van d’n optoch en de priesoetreiking.

Zin in um heej aan mei te doon?, Gaef óg op via ’s sikkertariaat.

 1. Wandeling Stalbergwaeg e.o.:

De veurbereijing veur dees wandeling leet “gewasse en geschaore” klaor um van start te gaon. Ouk hebbe weej beslaote um dees wandeling um te duipe nao wandeling Hoeëgekamp. Aevel kiekend nao de nog steeds van toepassing ziende coronamaotregels en d’n tied van ’t jaor wao weej nao toe aan ’t gaon zien , zien weej as bestuur tot ’t inzich gekómme det ’t baeter is dees wandeling te verplaatse nao ’t veurjaor 2022.’t Duit pien um det te besloete maar weej gaon toch de herfs in mit minder moeëij en mier fris waer. Sao beej waere de daag ouk korter, en weej weite noow neet wao ’t haer geit mit de coronamaotregeles.

 1. Cursus Venloos laeze en schrieve:

I.v.m de coronamaotregeles is ’t aafgeloupe veurjaor de cursus Venloos laeze en schrieve digitaal gehalde. De deilnemers hebbe dae cursus thoes via de computer kinnen volge.Det waas ’n groeët succes,Toch laef beej ós ’t idee det zó’ne cursus fysiek gaeve, dus klassikaal, toch fijner is.                                                                                                                                      De cursus Venloos laeze en schrieve van kómmend naojaor zal dan ouk weer gewoeën klassikaal op 10 aovende gegaeve waere.De cursus wuurt in Oktober / November 2021 gegaeve.De koste veur de cursus zien;

 • Veur leje en dónneteurs € 50,00

 • Euverige; € 75,00

D’r zien nog inkele plekke vreej, opgaeve kin via ós sikkertariaat.

Wies de volgende Nietsbreef, en blief allemaol gezónd.

Mit vrintelike kómplemente,

 Bestuur Veldeke Venlo.