U bent hier

Europese erkinning.

Erkenning van het Limburgs als streektaal.

Aanleiding:

De voornaamste aanleiding voor een nieuwe spelling

van de Limburgse dialecten is de taalpolitieke situatie die

ontstond door de erkenning van het Limburgs als streektaal.

Die erkenning dateert van 20 januari 1997. Zij vond plaats

in het kader van deel II van het Handvest voor Regionale

Talen en Minderheidstalen van de Europese Unie.

 

Overheidstaak:

In het kader van die erkenning heeft de provinciale

overheid de zorg en de steun voor het Limburgs en

zijn dialecten als overheidstaak op zich genomen.

Dat heeft geleid tot de benoeming van een streek-

taalfunctionaris en tot de instelling van de Raod

veur ’t Limburgs die de streektaalfunctionaris in

raad en daad terzijde staat. De steun voor het

Limburgs en zijn dialecten betekent ook aandacht

voor de schriftelijke vormgeving ervan. Vandaar

dat de vaststelling van een nieuwe spellingregeling hoge

prioriteit kreeg op de agenda van de Raod veur ’t Limburgs.