U bent hier

ANBI

  • Óg schinking.

Weej hebbe de ANBI erkinning. Det beteikent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

´n Donatie aan ós is aftrekbaar veur de inkomstenbelasting.

ANBI en RSIN nummmer: 816453202

           

Resultaten en begroting  Dialekvereiniging Veldeke Venlo

   

 

Resultaat

 

Begroting

Uitgaven

 

 

jaar 2018

 

jaar 2019

Kers-in

 

 

    433,66

 

   400,00

Faatse

 

 

     349,75

 

      300,00

Oeuvrepries

 

 

     697,00

 

      400,00

De slumste Venlonaer

 

     252,01

 

      400,00

Vrijwilligersdag

 

 

     434,82

 

      400,00

Stadswandeling

 

 

     469,40

 

      400,00

Museum Jean Laudy

 

 

       50,10

 

      200,00

Declamatiewedstrijd Tegelen

 

     586,27

 

      600,00

Declamatiewedstrijd Venlo

 

     609,05

 

      600,00

Jaarvergadering

 

 

     296,35

 

      200,00

Organisatiekosten

 

 

  1.968,24

 

   4.000,00

Kroedwis

 

 

  2.363,61

 

   2.400,00

Afschrijving voorraad

 

 

     684,06

 

      200,00

Totale uitgaven

 

 

  9.194,32

 

 10.500,00

Ontvangsten

 

       

Cursus laeze en schrieve

 

     529,38

 

      400,00

Rente bank

 

 

       10,63

 

        10,00

Gemeente Venlo

 

 

     215,00

 

      215,00

Veldeke Limburg

 

 

  1.375,00

 

      700,00

Begunstigers

 

 

  3.083,00

 

   3.000,00

Contributie leden

 

 

  2.465,00

 

   2.500,00

Boeken

 

 

            -  

 

             -  

Totaal ontvangsten

 

 

  7.678,01

 

   6.825,00

   

 

 

 

 

Tekort / Overschot

 

 

 -1.516,31

 

  -3.675,00

           
           

Balans

31-12-2018

31-12-2017

 

31-12-2018

31-12-2017

Boeken etc

2156,66

3036,22

Reserve

15665,49

13355,96

Te ontvangen

10,63

532,50

Resultaat

-1516,31

2308,73

Bank/kas

12056,52

12635,97

Te betalen

74,63

540,00

totaal

14223,81

16204,69

totaal

14223,81

16204,69